آیکون منو
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نمونه-بردری

معرفی خدمت

نام خدمت کلان  ارائه مجوز های تنوع زیستی
شناسه خدمت کلان 14041129000
عنوان زیر خدمت صدور مجوز تاسیس و  بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش حیات وحش
شناسه زیرخدمت 14041129100
نوع خدمت G2B
توضیحات خدمت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دریفات مجوزهای لازم جهت تکثیر و پرورش حیوانات وحشی در اسارت می توانند از طریق سامانه تکثیر و پرورش اقام نمایند. ارسال مدارک و مستندات صرفا از طریق این سامانه می باشد.
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت https://www.doe.ir/portal/home/?961134/صدور-مجوز-تکثیر-و-پرورش-حیوانات-وحشی-و-بهره-برداری-(پستانداران،-پرندگان،-خرندگان)
واجدین شرایط درخواست خدمت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمت
مدارک لازم برای درخواست خدمت تصویر اساسنامه شرکت ،  تصویر صفحه اول شناسنامه ،  تصویر کارت ملی پلان کلی جا نمایی تاسیسات و امکانات در نظرگرفته شده ،  تصویر اسناد تملک یا تصرف قانونی ،  نقشه مقدماتی نقشه با مقیاس   1،50000،  تصویر کارت دامپزشکی ،  قرارداد دامپزشک ، پروانه اشتغال به کار درمانی
محل مراجعه برای درخواست خدمت درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت حداکثر 30 روز کاری
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

به دو بخش تقسیم می شود :

  1. برای جانوران وحشی حمایت و حفاظت شده ، ضمادم سایتیس و در معرض خطر انقراض  استعلام از دفتر حیات وحش و آبزیان آبهای داخلی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی دفتر حقوقی و امور مجلس ( درصورت نیاز ) دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی ( درصورت نیاز) .

 

  1. برای جانوران وحشی عادی : استعلامات از دستگاههای ذیربط در استان توسط اداره کل استان اخذ خواهد شد مانند جهاد کشاورزی اموراراضی دامپزشکی بخشداری نظام مهندسی

-ارائه درخواست به همراه طرح توجیهی و سایر مدارک توسط متقاضی از طریق مراجعه به سامانه مربوطه

2 بررسی اولیه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه

3 پرداخت هزینه کارشناسی توسط به اداره کل استان مربوطه

4 درصورت تأیید اداره کل استان ، ارجاع درخواست از طریق سامانه به اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید

5 بررسی و اخذ نظرات کارشناسی داتر تخصصی بنابر تشخیص اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید.

الف : رد درخواست و اعلام به استان

ب : برگشت به استان جهت رفع نقص

A : اعلام از سوی اداره کل استان به متقاضی جهت رفع نقص

B : دفع نقص توسط متقاضی و ارائه مجدد به اداره کل استان

C : ارسال درخواست رفع نقص شده از سوی اداره کل استان به اداره حفاظت و مدیریت شکاروصید.

6 در صورت تأیید اولیه درخواست ، برگزاری جلسه کمیته فنی و تنظیم صورتجلسه.

7 ارسال صورتجلسه به اداره کل استان

8- صدور موافقت اصولی صرفاً جهت احداث به نام متقاضی از طریق اداره کل استان
 


دیاگرام روند صدور موافقت اصولی طرحهای تکثیر و پرورش پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و دوزیستان و بی مهرگان در اسارت (گونه های در معرض خطر انقراض و CITES)

 * * * حمایت از کالای ایرانی * * *