English
آیکون منو

1

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

در روز و ساعات کار ادارات دولتی ( سازمان مرکزی در پایتخت و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران  پنجشنبه ها تعطیل است )

2

اعلام زمان برای پاسخگویی به پذیرش خدمت

درصورت وجود جمیع شرایط 30 روز کاری

3

اعلام زمان تحویل درخواست (اعلام حداکثر مدت زمان مورد نیاز برای تحویل خدمت)

درصورت عدم وجود مشکل در سامانه ، تکمیل فرم الکترونیکی زمان و مدت خاصی ندارد و برای تحویل اصل مدارک  در روز و ساعات کار ادارات دولتی

4

اعلام نحوه اخذ و مکان درخواست خدمت (حضوری، تلفنی، پست، ایمیل، وب، موبایل، پیشخوان)

در ابتدا تکمیل فرم المترونیکی درخواست و سایر اطلاعات در سامانه و پس از مشاهده تأیید در سامانه ، مراجعه حضوری به اداره کل حفاظت محیط زیست استان جهت تسلیم اصل مدارک

5

نحوه تحویل خدمت و مکان آن (حضوری، ایمیل/کارپوشه، وب، موبایل و تلفن)

در حال حاضر حضوری از طریق ادارات کل استانی

6

واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت

مفاد مندرج در دستورالعمل تکثیر و پرورش هر یک از دسته بندی های جانوری ( پستانداران – پرندگان – خزندگان ، دوزیستان و بی مهرگان) که در پورتال رسمی سازمان حفاظت محیط زیست ، معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ، اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید قابل دسترس می باشد و یا به صورت حضوری از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها قابل تهیه می باشد.

7

مشخص بودن هزینه و شیوه واریز

فعلاً بر اساس آخرین تعرفه دریفت حق الزحمه کارشناسی

8

مدارک مورد نیاز

براساس مفاد دستورالعمل مربوطه (مشابه توضیحات ارائه شده در بند 6  )
تصویر اساسنامه شرکت ،  تصویر صفحه اول شناسنامه ،  تصویر کارت ملی پلان کلی جا نمایی تاسیسات و امکانات در نظرگرفته شده ،  تصویر اسناد تملک یا تصرف قانونی ،  نقشه مقدماتی نقشه با مقیاس   1،50000،  تصویر کارت دامپزشکی ،  قرارداد دامپزشک ، پروانه اشتغال به کار درمانی 
دانلود فرم ورود اطلاعات

9

وجود اطلاعات تماس (ساعات کار و آدرس فیزیکی و آدرس پست الکترونیکی و تلفن)

در روز و ساعات کار ادارات دولتی ( مشابه توضیحات بند شماره 1 ) : شماره تماس خانم گرانسایه :  42781283
شماره تماس خانم گرانسایه :  42781283
آدرس پست الکترونیک
n.geransayeh@doe.ir  :
تلفن : 42781283 
پاسخ به سوالات تخصصی :
شماره تماس آقای داداشی :42781811
آدرس پست الکترونیک :dadashi@doe.ir

10

سوالات متداول

  1. سؤوالات متداول بیان شده در بخش اینکهای پورتال رسمی سازمان

11

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی خدمات مربوطه

به دو بخش تقسیم می شود : 1  برای جانوران وحشی حمایت و حفاظت شده ، ضمادم سایتیس و در معرض خطر انقراض  استعلام از دفتر حیات وحش و آبزیان آبهای داخلی – دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی – دفتر حقوقی و امور مجلس ( درصورت نیاز ) دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی ( درصورت نیاز) .

2 – برای جانوران وحشی عادی : استعلامات از دستگاههای ذیربط در استان توسط اداره کل استان اخذ خواهد شد مانند جهاد کشاورزی – اموراراضی – دامپزشکی – بخشداری – نظام مهندسی

12

مراحل انجام کار

دیاگرام روند صدور موافقت اصولی طرحهای تکثیر و پرورش پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و دوزیستان و بی مهرگان در اسارت (گونه های در معرض خطر انقراض و CITES)

1 ارائه درخواست به همراه طرح توجیهی و سایر مدارک توسط متقاضی از طریق مراجعه به سامانه مربوطه

2 بررسی اولیه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه

3 پرداخت هزینه کارشناسی توسط به اداره کل استان مربوطه

4 – درصورت تأیید اداره کل استان ، ارجاع درخواست از طریق سامانه به اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید

5 – بررسی و اخذ نظرات کارشناسی داتر تخصصی بنابر تشخیص اداره کل حفاظت و مدیریت شکاروصید.

الف : رد درخواست و اعلام به استان

ب : برگشت به استان جهت رفع نقص

A : اعلام از سوی اداره کل استان به متقاضی جهت رفع نقص

B : دفع نقص توسط متقاضی و ارائه مجدد به اداره کل استان

C : ارسال درخواست رفع نقص شده از سوی اداره کل استان به اداره حفاظت و مدیریت شکاروصید.

6 – در صورت تأیید اولیه درخواست ، برگزاری جلسه کمیته فنی و تنظیم صورتجلسه.

7 – ارسال صورتجلسه به اداره کل استان

8 – صدور موافقت اصولی صرفاً جهت احداث به نام متقاضی از طریق اداره کل استان


دانلود فرم