آیکون منو

فرم درخواست مجوز برپایی نمایشگاه حیات وحش
* فردی/حقوقی
محل احداث
* نام استان
* شهرستان
* بخش
مشخصات محل اجرای طرح
نوع زمین کاربری فعلی محل پیشنهادی اجرای طرح تصویر اسناد تملک یا تصرف قانونی
پلان کلی جا نمایی تاسیسات و امکانات در نظرگرفته شده
نقشه مقدماتی
نقشه با مقیاس 1،50000
وسعت محل احداث و اجرای طرح
ارائه طرح توجیهی
مقدمه
کلیات
اهداف مورد نظر
توضیحات محیط زیستی اجرای طرح
روش مدیریت پسماند و پساب مجموعه
مختصات جغرافیایی به درجه، دقیقه ، ثانیه
طرح متقاضی در قالب فایل jpg
اطلاعلات دامپزشکی
تصویر کارت دامپزشکی
قرارداد همکاری دامپزشک
پروانه اشتغال به کار درمانی
گونه
ويرايش حذف

بی مهرگان گونه حمایت شده/ غیر حمایت دسته بندی گونه نام گونه
نام فارسی نام انگلیسی نام علمی گونه( بومی /غیر بومی)
تعداد به تفکیک جنسیت محل تامین گونه
تاریخ ثبت درخواست متقاضی
کد امنیتی
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *